.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Osman AKIN
Müdür
osmanakin@mehmetakif.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Zekeriya AKIN
Müdür Yardımcısı
zakin@mehmetakif.edu.tr
Öğr. Gör. Muzaffer MUTLU
Müdür Yardımcısı
muzaffermutlu@mehmetakif.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri
Kadir DUTAR
Yüksekokul Sekreteri
kdutar@mehmetakif.edu.tr
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Osman AKIN - Müdür
Öğr. Gör. Zekeriya AKIN - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Muzaffer MUTLU - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali UYSAL - Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Bekir BURAL - Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Hakan KIRBAŞ - Öğretim Görevlisi

Yüksekokulumuz

  • Hakkımızda
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel