.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya AKIN
Müdür
zakin@mehmetakif.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Muzaffer MUTLU
Müdür Yardımcısı
muzaffermutlu@mehmetakif.edu.tr
Öğr. Gör. Bilgehan ÖZKAN
Müdür Yardımcısı
bilgehanozkan@mehmetakif.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri
Kadir DUTAR
Yüksekokul Sekreteri
kdutar@mehmetakif.edu.tr
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya AKIN - Müdür
Öğr. Gör. Muzaffer MUTLU - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Behiç ÇETİN
Doç. Dr. Mustafa Ali UYSAL - Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Merve ALTUN
Öğr. Gör. Bilgehan ÖZKAN - Müdür Yardımcısı

Yüksekokulumuz

  • Hakkımızda
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel