.

Öğrenci İşleri İletişim

Nurhan ÖZBEK
Müdür Sekreteri
Telefon: +90248 213-8100
E-posta: nozbek@mehmetakif.edu.tr

Ali SEKMEN
Öğrenci İşleri
Telefon: +90248 213-8132
E-posta: asekmen@mehmetakif.edu.tr
Hilmi AKAN
Öğrenci İşleri
Telefon: +90248 213-8133
E-posta: hilmiakan@mehmetakif.edu.tröğrenci işleri

  • Akademik Takvim
  • Akademik Danışmanlar
  • Öğrenci İşleri İletişim
  • Yönergeler