.

Faaliyetler ve Etkinlikler

2006 yılından itibaren birimimizde Kariyer Günleri düzenlenmiş olup 2020 pandemisi ile ara verilmiştir. Kariyer Günleri 14.sü ile 2023 yılından itibaren tekrar düzenlenmeye başlayacaktır. Okulumuz olarak gerçekleştirdiğimiz ve katılım sağladığımız tüm sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve öğrenci-sektör buluşması etkinliklerine buradan ulaşılabilir.


Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Organizasyon Şeması
 • Hedefler - Değerler
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar ↓
 • Birim Kalite Komisyonu ↓
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Birim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi ↓
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Planlar ve Raporlar
 • İşbirliği Protokolleri
 • Birim İçi Faaliyetler ↓
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Birim Performans Karne Göstergesi
 • Diğer Formlar
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu Toplantı Tutanakları