.

Misyon - Vizyon

Misyon

Düşüncede özgür, mesleki ahlâka sahip, sosyal ilişkileri güçlü, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, yerel ve bölgesel düzeydeki girişimcilik ve istihdam potansiyelinin ortaya çıkmasına yardımcı olarak ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı, mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek.


Vizyon

Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve standartlara sahip, ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle, evrensel değer ve uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikli meslek elemanları yetiştiren, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini temel alan yenilikçi, girişimci, paylaşımcı, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak. 


Yüksekokulumuz

  • Hakkımızda
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel