.

Lojistik Programı

Lojistik Programı

PROGRAMIN BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM

Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu

BÖLÜM / PROGRAM ADI

Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Lojistik Programı

ISCED KODU

ISCED-345

EĞİTİMİN NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

Eğitim, Burdur’un Bucak ilçesinde yüksekokulumuza ait alan içerisindeki okul binasında yürütülmektedir.

PROGRAM HAKKINDA

Yüksekokulumuzda Lojistik Programı 2011 Yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Programın açılış amacı:
Hammaddeden son ürüne, hurdadan geri dönüşüme kadar olan tüm süreç “Tedarik Zinciri” içerinde yönetilmektedir. Denizyolu, demiryolu, karayolu, havayolu gibi temel taşıma kanallarında hareket halinde olan ticari eşyalara depolama, liman hizmetleri, ardiye, gümrükleme, elleçleme, iç nakliye, ana nakliye, ithalat/ihracat formaliteleri, konteyner serimi, eşyanın taşıma aracına sabitlenmesi, sigortalanması, vb. birçok işlem uygulanmaktadır. Lojistik operasyonları; tedarik zincirinin ilk halkasından son halkasına kadarki süreçlerin tamamında rol almaktadır. Hammadde kaynaklarının tedarik edilmesinden, bitmiş ürünlerin son satıcılara dağıtılmasına, ana hatlardan ara hatlara yapılan operasyonlar hakkında programımızda eğitim verilmekte ve mezunlarımız bu alanlarda iş başı yapmak üzere eğitilmektedir. Eğitim programımız güncelleştirmesi şu kuruluşların yayınlarına göre eşzamanlı olarak yapılmaktadır; FIATA, UTIKAD, LODER, ICC, IMO, IACS, DNV (DNVGL), INCODOCS
https://youtu.be/rZqogPh8_vc?t=196

STAJ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİ

Her eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldır. Program eğitimi, dört yarıyıl süren yüz yüze örgün eğitimi ve zorunlu stajı kapsamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Bazı dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Programımızda teorik eğitim verilmekle birlikte bazı dersler uygulamalı içeriklere sahiptir.
Programda zorunlu staj uygulaması vardır. Öğrenciler, yüksekokulumuzun belirlediği staj takvimi içinde 30 işgününü kapsayan staj yapmak zorundadır. Staj, program alanı ile ilgili işletme veya kurumlarda, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılabilir.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Öğretim Görevlisi

1

Araştırma Görevlisi

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Okulumuza yeni kayıt yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.
Ancak normal program süresi sonunda (4 yarıyıl) mezun olamayan öğrencilerden katkı payı ücreti alınır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam ediliyorsa bu dönem de normal program süresi içinde sayılır.
Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programın mezunları; Freight Forwarder Firmaları, Depolar; Serbest, Antrepo, Geçici Depo, Gümrük Firmaları, Yük sabitleme, ilaçlama, muayene, elleçleme, etiketleme, paketleme firmaları, Limanlar, Gemi acenteleri, Karayolu Firmaları, Konteyner Firmaları, İthalatçı Firmalar /İhracatçı Firmalar, Lojistik Sigorta, Surveyör-Gözetim Firmaları, Kargo Firmaları, Ticaret Bakanlığı’nda Ticaret Uzman Yardımcılığı, Gümrük Müşavir Yardımcılığı, Gümrük Memuru gibi kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerinde çalışırlar.
Mezunlarımız şu adreste toplanmaktadır: https://www.linkedin.com/company/loji%CC%87sti%CC%87k/about/?viewAsMember=true

ÖĞRETİM ELEMANLARI

https://htmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/177/

DERS İÇERİKLERİ

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=40&curSunit=4012#

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

Lojistik Eğitim Standartlarına tam katılım sağlanmaktadır. Ders Programlarımız LODER (Lojistik Derneği) tavsiyesine uygun olarak güncellenmektedir. Programa akreditasyon veren kuruluşlar henüz yetkilendirilmemiştir.

ÇİFT ANADAL OLANAKLARI

Dış Ticaret Programı

YANDAL OLANAKLARI

 

YURT İMKÂNI

Bucak’ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek öğrenci yurdu mevcuttur.

YEMEK İMKÂNI

Okulumuzda öğrenci yemekhanesi mevcuttur.

HAZIRLIK SINIFI

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı uygulanmaktadır.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI

Okulumuzda kısmi zamanlı çalışma imkânı vardır. İlgili duyurular güz yarıyılı başında okulumuz tarafından ilan edilmektedir.

BURS İMKÂNI

 Her yıl Kredi Yurtlar Kurumu tarafından okulumuza burs kontenjanı verilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE
GEÇİŞ YAPILABİLECEK
LİSANS BÖLÜMLERİ

• Bankacılık
• Lojistik Yönetimi
• Ulaştırma ve Lojistik
• Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
• Havacılık Yönetimi
• İşletme    
• Teknoloji ve Bilgi Yönetimi                                                              
• Uluslararası Finans                                                           
• Uluslararası Finans ve Bankacılık
• Uluslararası İşletme Yönetimi
• Uluslararası Ticaret                                                            
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik
• Yönetim Bilişim Sistemleri

Programlar

  • Çocuk Gelişimi Programı
  • Dış Ticaret Programı
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
  • İşletme Yönetimi Programı
  • Lojistik Programı
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
  • Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı