.

Koordinatörlük ve Komisyonlar


AKTS Koordinatörü
Öğr. Gör. Durmuş ÇALIŞKAN
Erasmus Koordinatörü
Öğr. Gör. Ramis Onur ÖRÜK
Farabi KoordinatörüÖğr. Gör. Ramis Onur ÖRÜK

DGS Koordinatörü

Öğr. Gör. Merve ALTUN
Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Öğr. Gör. Muzaffer MUTLU (Başkan)

Doç. Dr. Mustafa Ali UYSAL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim DEMİR (Üye)

Öğr. Gör. Mine DEĞİRMENCİOĞLU


Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Organizasyon Şeması
 • Hedefler - Değerler
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar ↓
 • Birim Kalite Komisyonu ↓
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Birim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi ↓
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Planlar ve Raporlar
 • İşbirliği Protokolleri
 • Birim İçi Faaliyetler ↓
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Birim Performans Karne Göstergesi
 • Diğer Formlar
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu Toplantı Tutanakları