.

Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi

Okulumuz bünyesinde yılda iki defa olmak üzere Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi 'ni 2019 yılından itibaren düzenli olarak çıkarmaktayız. Derginin amacı, Sosyal Bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel çabalara yardımcı olmaktır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul etmektedir. 

Kapak Resmi

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Organizasyon Şeması
 • Hedefler - Değerler
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar ↓
 • Birim Kalite Komisyonu ↓
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Birim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi ↓
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Planlar ve Raporlar
 • İşbirliği Protokolleri
 • Birim İçi Faaliyetler ↓
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Birim Performans Karne Göstergesi
 • Diğer Formlar
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu Toplantı Tutanakları