.

Hedef Kartları


Hedef Kodu Hedef Adı Hedef Açıklaması Performans Göstergesi Ölçüm Birimi Hedef Değeri Hedefi Gerçekleştirme Yöntemi
HTMYO-HK-1 Akademisyen Gelişimi Tüm programlarımızda bulunan akademisyenlerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine teşvik edilmesi Öğretim elemanlarının Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyet oranları Yüzde %80 Doktora ve Yüksek Lisans yapan öğretim elemanlarımıza imtiyazlarda bulunmak
HTMYO-HK-2 Mezun İstihdamı Mezunlarımızın iş gücüne katılımı ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması Mezun istihdam oranı Yüzde %70 Mezunlarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracak staj ve iş imkanları sunmak
HTMYO-HK-3 Öğrenci Başarısı Öğrencilerimizin mezuniyet oranlarının arttırılması ve mezun olan öğrencilerimizin başarılı kariyerler yapmalarının sağlanması Mezuniyet oranı, mezunların ortalama not ortalaması Yüzde, 4.0 üzerinden Mezuniyet oranı: %75, Mezunların ortalama not ortalaması: 3.0 Öğrencilerimizin akademik başarılarını ve öğrenim sürecindeki memnuniyetlerini arttıracak destek programları sunmak
HTMYO-HK-4 Araştırma ve Yayın Akademik personelimizin araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve yayın üretiminin teşvik edilmesi Yayın sayısı Adet 20 Akademik personelimizin araştırma faaliyetlerini desteklemek, proje önerilerini değerlendirmek ve yayınları teşvik etmek
HTMYO-HK-5 Toplumsal Katılım Toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve toplumla etkileşimi arttırmak Öğrenci katılımı, toplumsal proje sayısı Adet Öğrenci katılımı: 500, Toplumsal proje sayısı: 20

Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara yönelik projeler geliştirmelerine ve toplumsal olaylara katılmalarına olanak sağlamak

HTMYO-HK-6 Sektörel İş Birlikleri Üniversite-sektör etkileşimini artırmak, akademi, toplum ve piyasalardaki güncel gelişmeleri karşılıklı paylaşma imkânını yakalamak İşbirliği protokolleri, akreditasyonlar, staj anlaşmaları, teknik gezi, akademik -mesleki eğitim faaliyetlerinin sayısı Adet Her programda en az 1 iş birliği olmak üzere toplam 10 Akademik ve idari kadronun ilgili programların sektör temsilcileri ile temasa geçerek öğrenci katılımlı organizasyonlar düzenlemesi
HTMYO-HK-7 Sosyal Faaliyetler Öğrencilerimizin okulumuzla bağlarını güçlendirmek ve sosyal gelişim sağlamak Okul ve program bazında düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısı Adet Her yıl bahar yarıyılında düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinliğini gerçekleştirmek

Yüksekokul yönetimi, akademik kadro ve öğrencilerle geniş katılımlı bir organizasyonla iş, sanat ve spor dünyasından deneyimli ve tanınmış kişilerle konferans, seminer, workshop gibi etkinlikleri gerçekleştirmek

HTMYO-HK-8 Öğrenci Memnuniyeti Öğrencilerimizin genel olarak okul, akademik personel ve ders içeriklerine ilişkin memnuniyeti Dönem sonu öğrenci değerlendirme anketleri Oransal, 5 üzerinden Her ders ve öğretim elemanı değerlendirme ortalamasının en az 4 olması Dönem sonunda elde edilen anketler sonucunda belirlenen hedefi yakalayamayan içeriklerin yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Organizasyon Şeması
 • Hedefler - Değerler
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar ↓
 • Birim Kalite Komisyonu ↓
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Birim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi ↓
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Planlar ve Raporlar
 • İşbirliği Protokolleri
 • Birim İçi Faaliyetler ↓
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Birim Performans Karne Göstergesi
 • Diğer Formlar
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu Toplantı Tutanakları