.

Hedef Kartları

Hedef Kodu Hedef Adı Hedef Açıklaması Performans Göstergesi Ölçüm Birimi Hedef Değeri Hedefi Gerçekleştirme Yöntemi
HTMYO-HK-1 Akademisyen Gelişimi Tüm programlarımızda bulunan akademisyenlerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine teşvik edilmesi Öğretim elemanlarının Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyet oranları Yüzde %80 Doktora ve Yüksek Lisans yapan öğretim elemanlarımıza imtiyazlarda bulunmak
HTMYO-HK-2 Mezun İstihdamı Mezunlarımızın iş gücüne katılımı ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması Mezun istihdam oranı Yüzde %70 Mezunlarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracak staj ve iş imkanları sunmak
HTMYO-HK-3 Öğrenci Başarısı Öğrencilerimizin mezuniyet oranlarının arttırılması ve mezun olan öğrencilerimizin başarılı kariyerler yapmalarının sağlanması Mezuniyet oranı, mezunların ortalama not ortalaması Yüzde, 4.0 üzerinden Mezuniyet oranı: %75, Mezunların ortalama not ortalaması: 3.0 Öğrencilerimizin akademik başarılarını ve öğrenim sürecindeki memnuniyetlerini arttıracak destek programları sunmak
HTMYO-HK-4 Araştırma ve Yayın Akademik personelimizin araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve yayın üretiminin teşvik edilmesi Yayın sayısı Adet 50 Akademik personelimizin araştırma faaliyetlerini desteklemek, proje önerilerini değerlendirmek ve yayınları teşvik etmek
HTMYO-HK-5 Toplumsal Katılım Toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve toplumla etkileşimi arttırmak Öğrenci katılımı, toplumsal proje sayısı Adet Öğrenci katılımı: 500, Toplumsal proje sayısı: 20 Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara yönelik projeler geliştirmelerine ve toplumsal olaylara katılmalarına olanak sağlamak

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Hedefler - Değerler
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • Birim Kalite Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Genel PUKÖ Döngüsü
 • Organizasyon Şeması
 • Kalite Komisyonu
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi