.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

PROGRAMIN BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM

Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu

BÖLÜM / PROGRAM ADI

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

ISCED KODU

ISCED-342

EĞİTİMİN NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

Eğitim, Burdur’un Bucak ilçesinde yüksekokulumuza ait alan içerisindeki okul binasında yürütülmektedir.

PROGRAM HAKKINDA

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program’ın amacı, rekabetin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin arttığı bir ortamda tüketicilerin dikkatini çekme kurumun ulaşmaya çalıştığı hedef kitleye kurumu kendini doğru bir şekilde anlatıp tanıtmasını sağlamaktır. Bu bağlamda program öğrencilerin alanında araştırma ve planlama yapabilen, kitle iletişim araçlarında bilgi ve beceri sahibi, ulusal ve uluslararası pazarda halkla ilişkiler stratejilerini doğru şekilde kullanabilen nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.

STAJ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİ

Her eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldır. Program eğitimi, dört yarıyıl süren yüz yüze örgün eğitimi ve zorunlu stajı kapsamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Bazı dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Programımızda teorik eğitim verilmekle birlikte bazı dersler uygulamalı içeriklere sahiptir.
Programda zorunlu staj uygulaması vardır. Öğrenciler, yüksekokulumuzun belirlediği staj takvimi içinde 30 işgününü kapsayan staj yapmak zorundadır. Staj, program alanı ile ilgili işletme veya kurumlarda, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılabilir.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

Öğretim Görevlisi

2

Araştırma Görevlisi

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Okulumuza yeni kayıt yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.
Ancak normal program süresi sonunda (4 yarıyıl) mezun olamayan öğrencilerden katkı payı ücreti alınır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam ediliyorsa bu dönem de normal program süresi içinde sayılır.
Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

İkinci öğretim öğrencileri her yıl YÖK tarafından belirlenen öğrenim ücretini güz ve bahar yarıyılı başında öderler.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Özel kuruluşlar kar etmek amacıyla kurulmuş kuruluşlar olup kârlarını artırabilmek için verimli çalışmak zorundadırlar. Bu zorunluluk onlara kuruluş içinde ve kuruluş dışında beşeri ilişkiler alanında çalışmaya zorlamakta kuruluşla, kuruluş dışındaki kişi ve kurumlarla iyi ilişkileri sürdürmeleri gerekmektedir.
Dolayısıyla gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında halkla ilişkilere verilen önem her geçen gün artmaktadır.
İki yıllık bu programdan mezun olanlar:
• Kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler ve tanıtım birimlerinde ara kademe mesleki personel,
• Müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak çalışabilmektedirler.
• Bunların yansıra, program mezunları,
• Gazete, dergi, televizyon, reklam ajansları ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda çalışma imkânlarına sahiptirler.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

https://htmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/177/

DERS İÇERİKLERİ

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=40&curSunit=4011#

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

Yok

ÇİFT ANADAL OLANAKLARI

 

YANDAL OLANAKLARI

 

YURT İMKÂNI

Bucak’ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek öğrenci yurdu mevcuttur.

YEMEK İMKÂNI

Okulumuzda öğrenci yemekhanesi mevcuttur.

HAZIRLIK SINIFI

Yok

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI

Okulumuzda kısmi zamanlı çalışma imkânı vardır. İlgili duyurular güz yarıyılı başında okulumuz tarafından ilan edilmektedir.

BURS İMKÂNI

 Her yıl Kredi Yurtlar Kurumu tarafından okulumuza burs kontenjanı verilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE
GEÇİŞ YAPILABİLECEK
LİSANS BÖLÜMLERİ

• Görsel İletişim Tasarımı,
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
• İletişim,
• İletişim Bilimleri,
• İletişim Sanatları,
• İletişim Tasarımı,
• İletişim ve Tasarım,
• Reklam Tasarımı ve İletişimi,
• Reklamcılık,
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,

Programlar

  • Çocuk Gelişimi Programı
  • Dış Ticaret Programı
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
  • İşletme Yönetimi Programı
  • Lojistik Programı
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
  • Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı