.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

PROGRAMIN BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM

Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu

BÖLÜM / PROGRAM ADI

Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü / Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

ISCED KODU

ISCED-840

EĞİTİMİN NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

Eğitim, Burdur’un Bucak ilçesinde yüksekokulumuza ait alan içerisindeki okul binasında yürütülmektedir.

PROGRAM HAKKINDA

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’ nın amacı;  havacılık sektöründe duyulan ihtiyaç doğrultusunda, firmaların para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması için koordinasyonu sağlayan planlar hazırlar. Uçakların daha karlı bir şekilde çalışması, yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Sivil havacılık sektörüne yönelik yeni düzenlemeler ve yatırımlar yolcu taşımacılığının yanında kargo taşımacılık sektöründe de gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle yolcu ve bunun yanında yük taşımacılığının zaman faktörü etkisiyle havacılık alanına kayması, zamanın maliyet etkisi, enteğre planlamalar sivil hava işletmeciliğinin önemini ön plana çıkarmaktadır. Gelişen ve her geçen gün büyüyen havacılık sektöründe aktif olarak yer almak ve gelecekte bu büyümeye katkı sağlamak isteyenlerin tercih edebileceği bir alandır.

STAJ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİ

Her eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldır. Program eğitimi, dört yarıyıl süren yüz yüze örgün eğitimi ve zorunlu stajı kapsamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Bazı dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Programımızda teorik eğitim verilmekle birlikte bazı dersler uygulamalı içeriklere sahiptir.
Programda zorunlu staj uygulaması vardır. Öğrenciler, yüksekokulumuzun belirlediği staj takvimi içinde 30 işgününü kapsayan staj yapmak zorundadır. Staj, program alanı ile ilgili işletme veya kurumlarda, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılabilir.

PROGRAMA BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

T.C. vatandaşı olmak,  havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak, mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

0

Öğretim Görevlisi

3

Araştırma Görevlisi

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Okulumuza yeni kayıt yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.
Ancak normal program süresi sonunda (4 yarıyıl) mezun olamayan öğrencilerden katkı payı ücreti alınır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam ediliyorsa bu dönem de normal program süresi içinde sayılır.
Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

İkinci öğretim öğrencileri her yıl YÖK tarafından belirlenen öğrenim ücretlerini güz ve bahar dönemi başında öderler.

İSTİHDAM OLANAKLARI

• Havayolu İşletmeleri ve Kuruluşları
• Havalimanları
• Ulaştırma Bakanlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği
• Yer Hizmetleri Şirketleri
• Turizm İşletmeleri
• Hava Kargo Şirketleri

ÖĞRETİM ELEMANLARI

https://htmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/177/

DERS İÇERİKLERİ

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=40&curSunit=40648#

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

Yok

ÇİFT ANADAL OLANAKLARI

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

YANDAL OLANAKLARI

 

YURT İMKÂNI

Bucak’ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek öğrenci yurdu mevcuttur.

YEMEK İMKÂNI

Okulumuzda öğrenci yemekhanesi mevcuttur.

HAZIRLIK SINIFI

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmaktadır.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI

Okulumuzda kısmi zamanlı çalışma imkânı vardır. İlgili duyurular güz yarıyılı başında okulumuz tarafından ilan edilmektedir.

BURS İMKÂNI

 Her yıl Kredi Yurtlar Kurumu tarafından okulumuza burs kontenjanı verilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE
GEÇİŞ YAPILABİLECEK
LİSANS BÖLÜMLERİ

• Havacılık Yönetimi
• İşletme
• İşletme Yönetimi
• Lojistik
• Lojistik Yönetimi
• Seyahat İşletmeciliği
• Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
• Ulaştırma ve Lojistik
• Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
• Turizm İşletmeciliği

Programlar

  • Çocuk Gelişimi Programı
  • Dış Ticaret Programı
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
  • İşletme Yönetimi Programı
  • Lojistik Programı
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
  • Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı