.

GZFT Analizi

İçsel Faktörler

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

 • Nitelikli akademik kadro ve uzmanlığı yüksek personel.
 • Üniversitenin en eski birimlerinden birisi olarak köklü bir geçmişe sahip olma.
 • Öğrencilerin pratik becerilerini geliştirme odaklı eğitim yaklaşımı
 • Modern ve donanımlı laboratuvarlar
 • Fiziksel alt yapı yetersizlikleri
 • Bazı programlarda yeterli öğrenci sayısının olmaması.
 • Yetersiz burs ve finansal destek imkanları
 • Yeterli eğitim materyallerinin olmaması

Dışsal Faktörler

FIRSATLAR

TEHDİTLER

 • Bölgesel iş birlikleri ve ortaklıkların geliştirilmesi
 • Yerel işletmeler ve endüstri ile iş birliği yaparak pratik uygulama fırsatları sunmak
 • Dijital eğitim ve dijital dönüşüm fırsatları.
 • Yeni bölümler ve programlar açma fırsatı
 • Mevcut konjonktür etkisiyle azalan öğrenci kaydı
 • Yeterli kaynak ve finansman sağlanamaması
 • Hükümet politikalarındaki değişiklikler ve bütçe kısıtlamaları
 • Teknolojik değişimlere hızlı uyum sağlayamama
 • Yeterli iş fırsatı sunamama ve işsizlik oranlarının yüksekliği

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Hedefler - Değerler
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • Birim Kalite Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Genel PUKÖ Döngüsü
 • Organizasyon Şeması
 • Kalite Komisyonu
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi