.

GZFT Analizi

İçsel Faktörler

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

 • Nitelikli akademik kadro ve uzmanlığı yüksek personel.
 • Üniversitenin en eski birimlerinden birisi olarak köklü bir geçmişe sahip olma.
 • Öğrencilerin pratik becerilerini geliştirme odaklı eğitim yaklaşımı
 • Modern ve donanımlı laboratuvarlar
 • Fiziksel alt yapı yetersizlikleri
 • Bazı programlarda yeterli öğrenci sayısının olmaması.
 • Yetersiz burs ve finansal destek imkanları
 • Yeterli eğitim materyallerinin olmaması

Dışsal Faktörler

FIRSATLAR

TEHDİTLER

 • Bölgesel iş birlikleri ve ortaklıkların geliştirilmesi
 • Yerel işletmeler ve endüstri ile iş birliği yaparak pratik uygulama fırsatları sunmak
 • Dijital eğitim ve dijital dönüşüm fırsatları.
 • Yeni bölümler ve programlar açma fırsatı
 • Mevcut konjonktür etkisiyle azalan öğrenci kaydı
 • Yeterli kaynak ve finansman sağlanamaması
 • Hükümet politikalarındaki değişiklikler ve bütçe kısıtlamaları
 • Teknolojik değişimlere hızlı uyum sağlayamama
 • Yeterli iş fırsatı sunamama ve işsizlik oranlarının yüksekliği

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Organizasyon Şeması
 • Hedefler - Değerler
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar ↓
 • Birim Kalite Komisyonu ↓
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Birim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi ↓
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Planlar ve Raporlar
 • İşbirliği Protokolleri
 • Birim İçi Faaliyetler ↓
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Birim Performans Karne Göstergesi
 • Diğer Formlar
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu Toplantı Tutanakları