.

Hedefler - Değerler

Hedefler:
 • Öğrenci Odaklılık: Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun, onların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan bir eğitim programı sunmak.
 • Akademik Mükemmeliyet: Nitelikli öğretim kadrosu ve çağdaş eğitim yöntemleri kullanarak, akademik mükemmeliyeti hedefleyen bir yaklaşım benimsemek.
 • Araştırma ve Geliştirme: Öğretim kadromuzun ve öğrencilerimizin katılımıyla, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu alanda öncü bir kurum olmak.
 • İş Birliği ve Paydaşlarımıza Değer Verme: İş dünyası, kamu kurumları, öğrenci velileri ve toplumla etkin bir iş birliği yaparak, paydaşlarımızın beklentilerine cevap verecek hizmetler sunmak ve onların değerlerine saygı duymak.
 • Sürekli Gelişim: Sürekli iyileştirme yaklaşımı benimseyerek, kalite yönetim sistemimizi geliştirmek ve hedeflerimize daha hızlı ulaşmak.

Değerler:
 • Kalite: Yüksek kalite standartlarını benimseyerek, öğrencilerimize en iyi eğitimleri sunmak.
 • Etik Değerler: Etik değerlere uygun hareket ederek, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza saygı duymak ve güven kazanmak.
 • İnovasyon: Yenilikçi yaklaşımlarla öğrencilerimizin ve kurumumuzun gelişimine katkı sağlamak.
 • Çevre Duyarlılığı: Çevreye duyarlılık göstererek, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak.
 • Toplumsal Sorumluluk: Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve topluma fayda sağlayacak projeler üretmek.

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Hedefler - Değerler
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • Birim Kalite Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Genel PUKÖ Döngüsü
 • Organizasyon Şeması
 • Kalite Komisyonu
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi