.

Hedefler - Değerler

Hedefler:

·         Öğrenci Odaklılık: Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun, onların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, sektörlerdeki son gelişmeler ve değişimlerin takip edilmesiyle güncel bir eğitim programı sunmak.

·         Akademik Gelişim: Nitelikli öğretim kadrosu ve çağdaş eğitim yöntemleri kullanarak, akademik gelişimi hedefleyen bir yaklaşım benimsemek.

·         Araştırma ve Geliştirme: Öğretim kadromuzun ve öğrencilerimizin katılımıyla, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

·        İş Birliği ve Paydaşlarımıza Değer Verme: İş dünyası, kamu kurumları, öğrenci yakınları ve toplumla etkin bir iş birliği yaparak, paydaşlarımızın beklentilerine cevap verecek hizmetler sunmak ve onların değerlerine saygı duymak.

·        Sürekli Gelişim: Sürekli iyileştirme yaklaşımı benimseyerek, kalite yönetim sistemimizi geliştirmek ve hedeflerimize daha hızlı ulaşmak.


Değerler:

·         Kalite: Yüksek kalite standartlarını benimseyerek, öğrencilerimize en iyi eğitimleri sunmak.

·         Etik Değerler: Etik değerlere uygun hareket ederek, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza saygı duymak ve güven kazanmak.

·         İnovasyon: Yenilikçi yaklaşımlarla öğrencilerimizin ve kurumumuzun gelişimine katkı sağlamak.

·         Çevre Duyarlılığı: Çevreye duyarlılık göstererek, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak.

·         Toplumsal Sorumluluk: Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve topluma fayda sağlayacak projeler üretmek.

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Organizasyon Şeması
 • Hedefler - Değerler
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar ↓
 • Birim Kalite Komisyonu ↓
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Birim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi ↓
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Planlar ve Raporlar
 • İşbirliği Protokolleri
 • Birim İçi Faaliyetler ↓
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Birim Performans Karne Göstergesi
 • Diğer Formlar
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu Toplantı Tutanakları