.

Misyon - Vizyon

Misyon

Düşüncede özgür, mesleki ahlâka sahip, sosyal ilişkileri güçlü, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, yerel ve bölgesel düzeydeki girişimcilik ve istihdam potansiyelinin ortaya çıkmasına yardımcı olarak ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı, mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek.


Vizyon

Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve standartlara sahip, ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle, evrensel değer ve uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikli meslek elemanları yetiştiren, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini temel alan yenilikçi, girişimci, paylaşımcı, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak. 


Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Organizasyon Şeması
 • Hedefler - Değerler
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar ↓
 • Birim Kalite Komisyonu ↓
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Birim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi ↓
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Planlar ve Raporlar
 • İşbirliği Protokolleri
 • Birim İçi Faaliyetler ↓
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Birim Performans Karne Göstergesi
 • Diğer Formlar
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu Toplantı Tutanakları