.

Misyon - Vizyon

Misyon

Bilimde çağdaş, düşüncede özgür, mesleki ahlâka sahip, sosyal ilişkileri güçlü, eğitim teknolojisi konusunda lider, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.


Vizyon

Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve standartlara sahip, ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle; evrensel değer ve uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikli meslek elemanları yetiştiren, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini temel alan yenilikçi, girişimci, paylaşımcı sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak.

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Hedefler - Değerler
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • Birim Kalite Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Genel PUKÖ Döngüsü
 • Organizasyon Şeması
 • Kalite Komisyonu
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi