.

Çocuk Gelişimi Programı

Çocuk Gelişimi Programı

PROGRAMIN BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM

Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu

BÖLÜM / PROGRAM ADI

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü / Çocuk Gelişimi Programı

ISCED KODU

ISCED-761

EĞİTİMİN NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

Eğitim, Burdur’un Bucak ilçesinde yüksekokulumuza ait alan içerisindeki okul binasında yürütülmektedir.

PROGRAM HAKKINDA


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, lise mezunu öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre girebilecekleri 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Programa ayrıca yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Yatay geçiş koşulları üniversite yönetimince her yıl yönetmelik/yönerge ile düzenlenmektedir. Çocuk Gelişimi Programını bitirenlere “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması” verilir.
Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olan öğrenciler okul öncesi eğitim kurumları, kaynaştırma okullarında ve özel eğitim kurumlarında kamu ve özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılar.

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi sahibi olan, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir.
Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli, çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, görev aldığı kurumda günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 

STAJ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİ

Her eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldır. Program eğitimi, dört yarıyıl süren yüz yüze örgün eğitimi kapsamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Bazı dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Programımızda teorik eğitim verilmekle birlikte bazı dersler uygulamalı içeriklere sahiptir.
Programda staj uygulaması bulunmamaktadır. Staj yerine 3. ve 4. yarıyıllarda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftalık bir gün olacak şekilde, uygulama dersi verilmektedir.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

0

Öğretim Görevlisi

3

Araştırma Görevlisi

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Okulumuza yeni kayıt yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.
Ancak normal program süresi sonunda (4 yarıyıl) mezun olamayan öğrencilerden katkı payı ücreti alınır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam ediliyorsa bu dönem de normal program süresi içinde sayılır.
İkinci öğretim öğrencileri her yıl YÖK tarafından belirlenen harç ücretini güz ve bahar yarıyılı başlarında ödeme yaparlar.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programımızdan mezun olan öğrenciler; özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı ve çalışan anne babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak çalışabilmektedir.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

https://htmyo.mehmetakif.edu.tr/akademik-personel/177/

DERS İÇERİKLERİ

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=40&curSunit=4009#

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

Yok

ÇİFT ANADAL OLANAKLARI

 

YANDAL OLANAKLARI

 

YURT İMKÂNI

Bucak’ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek öğrenci yurdu mevcuttur.

YEMEK İMKÂNI

Okulumuzda öğrenci yemekhanesi mevcuttur.

HAZIRLIK SINIFI

 Yok

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI

Okulumuzda kısmi zamanlı çalışma imkânı vardır. İlgili duyurular güz yarıyılı başında okulumuz tarafından ilan edilmektedir.

BURS İMKÂNI

 Her yıl Kredi Yurtlar Kurumu tarafından okulumuza burs kontenjanı verilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE
GEÇİŞ YAPILABİLECEK
LİSANS BÖLÜMLERİ

 • Çocuk Gelişimi (Lisans)
• Okul Öncesi Öğretmenliği
• Özel Eğitim Öğretmenliği
• Sosyal Hizmet
• Sağlık Yönetimi

Programlar

  • Çocuk Gelişimi Programı
  • Dış Ticaret Programı
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
  • İşletme Yönetimi Programı
  • Lojistik Programı
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
  • Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı