.

Birim Genel PUKÖ Döngüsü

PLANLA

Temel Kaynaklar: 

YÖK, YÖK Kararları, Üniversite Senato Kararları, Yükseköğretim Kanunu, Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri, Öğrenci İşleri, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bologna Koordinatörlüğü, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararları, Birim Danışma Kurulu Kararları, Program Danışma Kurulu Kararları, Kurum ve Birim Kalite Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kurum ve Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonları, Bologna Koordinatörlüğü, Akredite Birimler ve Tüm İlgili Birimler.


Eğitim Öğretim Süreciyle İlgili Analizler: 

Fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, akademik ve idari personel memnuniyeti analizleri ile öğrenci memnuniyeti, Mezunlar, Dış Paydaş Analizi, GZFT Analizi, PUKÖ Çalışmaları

UYGULA

Gerçekleştirme: 

Kurum Yönetimi ve Tüm Birimleri, İç ve Dış Paydaşlar, Kurum ve Birim Kalite Komisyon ve Koordinatörlükleri, Bölüm Başkanlıkları, Program Danışmanları, Akademik ve İdari Personel.


Uygulama: 

Okulumuz Vizyon, Misyon ve Hedeflerine Uygun olarak, Faaliyet Raporları, İç Denetim Raporları, Memnuniyet Anketleri, Kurum Kültürü ve SWOT Analizi, PUKÖ Döngüsü Uygulamaları, Yıllık Performans Kriterleri KİDR ve Performans Programı ile Diğer Paydaş Anketleri’nin mevzuata göre gerçekleştirilmesi gereken zamanda uygulanması ve analiz edilerek kurumun hedeflerine ulaşılmasıyla yeni hedeflerin belirlenerek gerekli tüm aksiyonların alınmasının sağlanması.

KONTROL ET

İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, Birim Kalite Komisyonu


Raporlama: 

Akademik Faaliyet Raporu, KİDR, Anketler, İç ve Dış Paydaş Görüşleri, İç Denetim Raporları

ÖNLEM AL

Gerçekleştirme: 

Meslek Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokul Sekreteri, Akademik Danışman, Bölüm Başkanı, Program Koordinatörü, Birim Kalite Komisyonu, Öğrenci İşleri, Personel İşleri, Mali İşler, Bölüm Sekreterliği, Yardımcı Hizmetler


Faaliyet: 

Yönetişim ve liderlik sistemi, Eğitim öğretim, Araştırma, İdari ve Toplumsal katkı konularında gerekli yeniden düzenlemelerin ve uygulamaların yapılması.

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Hedefler - Değerler
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • Birim Kalite Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Genel PUKÖ Döngüsü
 • Organizasyon Şeması
 • Kalite Komisyonu
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi