.

Birim Kalite Sistemi PUKÖ Döngüsü

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde hizmet kalitesinin yönetiminde PUKÖ Döngüsünün yönetim, eğitim-öğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı çerçevesinde kullanılması amaçlanmaktadır.  Buna göre faaliyetler ve iç denetim planlanmaktadır. Bu amaçla yıllık faaliyet raporları ve iç denetim gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

KİDR’de kalite güvencesi, eğitim, araştırma, yönetimsel süreçlerince iç değerlendirme sonucu okulumuzun iyileştirmeye açık alanları net bir biçimde belirlenecektir. İlgili raporlar kurumumuzun kendi kendini iyileştiren sisteminin göstergesi olmakla birlikte kurumun dış gözle değerlendirilmesine de yol göstericidir. Kurumumuz alt birimlerince vizyon, misyon ve hedeflerimize paralel olarak kurulan kalite yönetim süreçlerine, ayrıca birim bazında çeşitli iç ve dış değerlendirme uygulamalarına sahiptir. 

Kurumdaki liderler, akademik personel ve idari personel ile kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef birliğini sağlamak amacıyla stratejik plan doğrultusunda belirlenen uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu amaçla da akademik ve idari personele kurum içi toplantılar ve memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Gösterge elde etmeyi amaçlayan kalite faaliyet planları şu şekildedir:

Faaliyetin Adı Sorumlu Kaynak
Birim Danışma Kurulu Toplantıları
Müdür
Toplantı
Birim Kalite Komisyonu Toplantıları
Müdür
Toplantı
Yönetim Kurulu Toplantıları
Müdür
Toplantı
Program Danışma Kurulu Toplantıları
Bölüm Başkanları
Anket
Öğrenci Memnuniyet Anketleri
Birim Kalite Komisyonu
Anket
Öğrenci Beklenti Anketleri
Birim Kalite Komisyonu
Anket
Mezun Değerlendirme Anketi
Birim Kalite Komisyonu
Anket
Öğrenci Program Yeterlilikleri Anketi
Birim Kalite Komisyonu
Anket
Öğrenci web sayfası bilgilendirme Anketi
Birim Kalite Komisyonu
Anket

Yapılan faaliyetler ve elde edilen göstergelerle kurum kalite sistemi akademiye uygun PUKÖ ilkeleri döngüsü ile desteklenecektir. Bu ilkeler:

Planlama: Yeni bir stratejik yön belirleme veya iç ve/veya dış bir değerlendirmeye dayalı olarak planlama, mevcut uygulamalarda önemli bir iyileştirme için yeniden planlama 
Uygulama: Planın uygulanması ve sonuçların, önceden kararlaştırılan ölçütlere göre takip edilmesi, 
Kontrol: Performansın ölçülmesi ve hedeflerle karşılaştırılarak analiz edilmesi, 
Önlem: Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli iyileştirmelerin yapılması ve uygulama sırasında iyi çalıştığı tespit edilen iyi uygulamalara sahip alanların korunması.

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Hedefler - Değerler
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • Birim Kalite Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Genel PUKÖ Döngüsü
 • Organizasyon Şeması
 • Kalite Komisyonu
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi