.

Program Hakkında

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 45
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı TEKNİKER
ÖSYM Tipi TYT
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali UYSAL
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör. Behiç ÇETİN
Sekreter
Bilgisayar İşletmeni Murat HAZIRCI
Program Başkanı
Öğr.Gör.Dr. Halil İbrahim DEMİR
Tarihçe
Okulun ilk kuruluş yıllarından günümüzde kadar öğretim faaliyetine devam eden bir programdır.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kabul Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.(www.osym.gov.tr)
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile lisans eğitimine devam etmeleri mümkündür. Aynı zamanda öğrencilerin Anadolu Üniversitesine bağlı Açık öğretim fakültesinde sınavsız olarak lisans tamamlamaları mümkündür.
Mezuniyet Koşulları
Müfredatta belirtilen dersleri almak ve başarılı olmak, AKTS kredisini sağlamak ve en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar muhasebe bürolarında ve işletmelerin ön muhasebe bölümlerinde çalışabilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından %40ve laboratuar çalışmalarının %30 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir.
Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 1 (bir).gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4002

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları