.

Program Hakkında

Dış Ticaret - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 65
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı TEKNİKER
ÖSYM Tipi TYT
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali UYSAL
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör. Behiç ÇETİN
Sekreter
Öğr.Gör. Murat HAZIRCI
Tarihçe
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu 1995 yılında Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak eğitim öğretime başlamıştır. Okulumuz 2006 yılında ilimizde Mehmet Akif Ersoy üniversitesinin kurulması ile birlikte Mehmet Akif Ersoy üniversitesine bağlanmıştır.
Dış Ticaret Programı 2005 yılından bu yana eğitime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra "Dış Ticaret Meslek Elemanı" olarak ön lisans derecesi ile mezun olurlar.
Kabul Koşulları
Öğrenciler yükseköğretime YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenmektedir. Adaylar, yükseköğretim kurumlarına, YKS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
Üst Kademeye Geçiş
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık ilgili bir bölüme geçiş yapılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Dış Ticaret Programından mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
* İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak
* Aldığı tüm derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak
* 30 iş günü staj yapmak
Mezun İstihdam Olanakları
Dış Ticaret ön lisans programından mezun olanlar ithalat ve ihracat yapan bütün firmalarda (dış ticaret meslek elemanı olarak) çalışabilirler. Ayrıca gümrük müşavirliklerinde, lojistik şirketlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde de istihdam edilebilirler.
Dış Ticaret Programından mezun olma durumuna gelmiş öğrenciler Antalya, Burdur, Isparta ve Bucak’ta bulunan ihracat-ithalat yapan işletmelerde staj ve uygulama yapma olanağı bulabilirler. Bölgenin ihracat yapma potansiyelinin güçlü olması öğrencilerin pratik yapma ve beceri kazanma şanslarını arttırmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Dış Ticaret programı öğrencileri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir. Buna göre öğrenciler bir ara sınav, bir final sınavına tabidir. Ara sınav %40, Final sınavı %60 ağırlıklıdır. Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde ara sınav %20 final %80 ağırlıklıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için harf notunun en az DD olması gerekir.https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4008