.

Program Hakkında

Çocuk Gelişimi - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 125
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı TEKNİKER
ÖSYM Tipi TYT
Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Merve ALTUN
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör. Behiç ÇETİN
Sekreter
Bilgisayar İşletmeni Murat HAZIRCI
Program Koordinatörü
Öğr.Gör. Ayşe AYDIN
Tarihçe
2005-2006 öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çocuk Gelişimi programı 40 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 120 öğrenci alınmıştır.
Kazanılan Derece
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Çocuk Gelişimi” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.
Kabul Koşulları
Yüksek Öğretim Kurumu'nun ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları esas alınarak öğrenci kabulü yapılır.
Üst Kademeye Geçiş
Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar okulların ana sınıflarında, kreşlerde, hastanelerin çocuk servislerindeki oyun odalarında, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından %40ve laboratuar çalışmalarının %30 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 1 (bir).gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4009