PAZARLAMA PROGRAMI

Okulumuz Pazarlama Programı; değişen ve gelişen dünyamızda firmaların aradıkları nitelikleri taşıyan pazarlama elemanı gereksinimini karşılamak amacıyla açılmıştır. Dünyanın ve ülkesinin içinde bulunduğu bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik koşulları çok iyi bir şekilde özümsemiş, firmaları bekleyen fırsat ve tehlikeleri sezebilen profesyonel pazarlamacıların yetiştirilmesiyle Türkiye'de, önemli bir boşluğun doldurulacağı inancını taşımaktayız. Bilindiği gibi pazarlama; ürünle ilgi pazar araştırmasıyla başlayan, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma, planlama ve müşteri tatminini içine alan geniş bir süreçtir. Bu süreçte en önemli rol, firmaların pazarlama birimlerine ve bu birimlerde çalışan uzmanlara düşmektedir.

Böylesine ağır bir sorumluluğun bilinci içerisinde, öğrencilerimize çağın gerektirdiği her türlü bilgiyi kapsayan dersleri vermekteyiz. Kendisine güvenen, takım çalışmasına yatkın, bağımsız düşünebilen, doğru ve hızlı karar verebilen mezunlarımızın, özel sektörün bütün alanlarında kendilerine seçkin yerler bulabileceklerini düşünmekteyiz.

 

<