MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

Program Tanım ve Amacı
Kamu ve özel şirket işletmelerinde meydana gelen ve para ile ifade edilen, finans işlemlerini kayıtlara geçirerek; bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için muhasebe alanında gerekli olan elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 1. Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
 2. Yönergeleri anlayıp, uygulayabilen,
 3. Dikkati yüksek,
 4. Ayrıntılara dikkat eden,
 5. Sorumluluk sahibi insanlar yetiştirmek bu bölümün hedeflerindendir.

Büroda masa başında çalışan bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde görev alabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosu açabilirler. Alanlarında başarılı olmaları ve iş sahibi olmaları iyi derecede bilgisayar kullanabilmelerine ve yönetmelikleri iyi bilmelerine bağlıdır.

İki Yıllık Meslek Eğitimi Sonunda Öğrenciler;

 1. Muhasebecilik mesleğinin temel ilkelerini kavrar.
 2. Muhasebecilik mesleğinde bilgisayar teknolojisinin önemini kavrar.
 3. Alanında ferdi ve grup çalışmasının önemini kavrar.
 4. Devlet, mükellef ve tasarruf sahipleri açısından muhasebecilik mesleğinin sorumluluğunu bilir.
 5. İş hayatında meslek ahlâkının önemini bilir.
 6. Üst kademe yöneticiler ile alt kademe çalışanlar arasında meslek elemanı olarak önemli bir sorumluluk yüklendiğini bilir.
 7. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir.

Kazanılan Beceri Ve Alışkanlıklar :

 1. Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilir.
 2. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir. Matbu evrak düzenleyebilir, bilgi toplayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.
 3. İş hayatında kullanılan matbu evrakların bir çoğunu tanır ve düzenleyebilir.
 4. İş hayatında kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, işletme defteri vb.) Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre; klasik ve/veya göre ve bilgisayar ortamında işlemek suretiyle düzenleme becerisi kazanır.
 5. Büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.
 6. Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır. 

 

 

<