LOJİSTİK PROGRAMI

Gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığında firmaların gelecekte varlıklarını sürdürebilmeleri için dış ticaret yapmaları bir zorundalıktır. Bu zorundalık firmaların her türlü faaliyetlerinde uluslararası rekabet ölçüsünde çalışmalar yapmalarını gerektirmiştir. Küreselleşme süreci ile birlikte artan rekabet sonucu ürün fiyatlarında ciddi bir yakınsama görünmeye başlamıştır. Bu nedenle firmalar kendilerine stratejik rekabet üstünlüğü sağlayacak optimum faaliyetlere ihtiyaç duymuşlardır. Bu faaliyetlerin başında da hiç şüphesiz lojistik faaliyetleri yer almaktadır.   

Lojistik doğadaki hammaddelerin bir yerlerden çıkartılması ve yarı mamul haline getirilmesi, yarı mamullerin üretim tesislerine getirilip, mamul halini alması ve ondan sonra da tüketiciye kadar giden zinciri organize eden, gerçekleştiren ve sonuçlarını kontrol eden bir süreçtir. Lojistik sadece hammaddenin, yarı mamulün ya da mamulün bir yerden bir yere sevki ya da yönetilmesi değil aynı zamanda bilginin de yönetilmesidir. Kısaca nerede hareket varsa orda mutlaka lojistik vardır.

Lojistik programından mezun olan öğrenciler lojistik alanındaki Kamu kurumları ve özel işletmelerde ara eleman olarak göreve başlamaktadırlar. Örnek olarak sayabileceğimiz sektörler üretim, hizmet ve satış şirketlerinin lojistik birimleri, 3.parti lojistik hizmet sağlayıcılar, taşımacılık şirketleri, sigorta finansman denetim ve dış ticaret şirketlerinin lojistik birimleri, üniversite ve araştırma kurumlarının lojistik bölümleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı ve iletişim ve bilişim teknolojileri şirketlerinde lojistik uygulama birimleri şeklinde sıralanabilir.

2008 yılında kurulan lojistik programımız amacı sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip yetkin öğrenciler yetiştirmektir. Yetiştirdiğimiz elemanlar sayesinde inanıyoruz ki firmalarımız uluslararası rekabette daha üstün konumlara geleceklerdir.

 

<