İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Yönetim ve Organizasyon Bölümü, yöneticilerin kullandığı temel süreç ve teknikler ile, içinde bulunulan organizasyonun yapısı ve işleyişi olmak üzere iki temel konuya ağırlık vermektedir. İşletmelerin sahip oldukları maddi ve maddi olmayan varlıkları ile insan gücünü etkin ve verimli bir biçimde kullanarak başarılı olmalarında yönetim ve organizasyon bilgisi büyük öneme sahiptir. Bu düşünce doğrultusunda dizayn edilen program, öğrencilere yönetim-organizasyon konularında derinlik kazandırılmasını, analitik ve kavramsal yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 

<