HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI

Halkla İlişkiler Programının amacı, kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler alanındaki nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Program firmaların reklâm-tanıtım faaliyetlerini organize etmek, pazarlama faaliyetlerine destek olmak, müşterilerle etkin iletişim kurmak üzere meslekte öngörülen düzeyde yeterliliğe sahip, teknik becerisi yüksek elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Halkla İlişkiler Programından mezun olan öğrenciler özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinin ilgili bölümlerinde, kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde gazete, dergi, radyo, TV gibi basın ve yayın organlarında, kamuoyu araştırma birimlerinde istihdam edilmektedir.

 

<