Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerimiz Hakkında(10.01.2019 Güncelleme)

20 Mayıs 2018 Pazar Günü 30426 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ in 6. Madde 1. Fıkrasında azami öğrenim süresi “Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. İzinli olunan ve kayıt dondurulan süreler azami eğitim-öğretim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Azami öğrenim süreleri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı maddenin 2. Fıkrası a) Bendi “Azami öğrenim süresi sonunda, son dönem öğrencilerine devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Tanınan iki ek sınav sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği derslerde dâhil olmak üzere, beş ve beşin altına indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.” Hükmü doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bu sebeple aşağıda tarihleri belirtilen ek sınavlardan yararlanmak isteyenlerin Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerine ekte sunulan dilekçe ile  müracaat etmeleri gerekmektedir.2018 EYLÜL AYINDA EK SINAVLARA GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ BU HAKDAN YARARLANAMAZLAR.

Meslek Yüksekokulumuz 13.09.2018 tarih ve 84/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği  6. Maddesi (a) fıkrası gereğince azami öğrenim süresini doldurduğu için kaydı silinen öğrencilerden, ilgili yönetmeliğin a,b,c,ç,f hükümlerine uyanlar, Üniversitemiz 18.12.2018 tarih ve 340/27 sayılı senato kararı gereğince, sınava ekte sunulan dilekçe ile  başvuru yapmaları halinde  1. Ek sınav : 23-31 Ocak 2019  ve 2. Ek sınav: 4-8 Şubat 2019 Tarihlerinde yapılacak olan ek sınavlardan faydalandırılacaklardır. Sınava başvuru yapan öğrencilerden lise diplomalarını teslim alanların sınava gelirken diplomalarını beraberinde getirmeleri gerekmektedir. 

1.Ek Sınav 23-31 Ocak 2019 

 2.Ek Sınav 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında sınavlar yapılacaktır. 

Not: 

1-Sınav ücretine ilişkin bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

(10.01.2019 Güncelleme): Sınava katılacak öğrenciler Okulumuzun Halkbank hesaplarına harçlarını yatırmaları ve dekontlarını dilekçeleri ile birlikte öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
11-01-2019
07-01-2019
24-12-2018
23-11-2018
13-11-2018
31-10-2018
26-10-2018
04-10-2018
02-10-2018
28-09-2018
27-09-2018
27-09-2018
24-09-2018
21-09-2018
19-09-2018
19-09-2018
17-09-2018
12-09-2018
11-09-2018
10-09-2018
Tüm Duyurular

 

<