ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan, materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikaye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Aynı zamanda çocuk gelişimi konusunda ülkemizin birçok yerinde özel kreşlerin açılması ve bu kreşlerin açılabilmesi için de en az ön lisans düzeyinde yetişmiş ara elemana ihtiyaç vardır. Okulumuzun yanında milli eğitime bağlı bulunan anaokulu, öğrencilerimizin yetişmesi ve uygulama yapabilmesi açısından büyük avantajlar sağlamaktadır.

Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, hastanelerin çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren kişidir. Bu sebeple, mezun öğrenciler için herhangi bir istihdam problemi bulunmamaktadır.

 

<