BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, kamu kuruluşları ve özel sektör işletmelerinde büro faaliyetlerinde görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştiren dört yarıyıllık yükseköğretim programıdır. Amacı; Büro yönetimi konusunda bilgi birikimi, sorumluluk alma, yetki sınırları içerisinde karar verme, yönetim ve işletme fonksiyonlarını yerine getirme yönetim kadrosu içerisinde çalışma bilgi ve yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. 

Öğrencinin teorik ve pratik bilgisini geliştirmeye yönelik dersler müfredat programında yer almaktadır.
Kurumun kamuoyunda saygınlık yaratması, güven ve destek sağlaması tüm personelinin halkla ilişkiler uzmanı bilinci ile çalışmasını gerektirmektedir. Yönetici asistanları kurum içinde iletişimin merkezi konumunda olan, kurumu temsil eden çalışanlardır. 

Günümüzde hizmet ve bilgi sektörünün gelişimi Büro yönetimi ve sekreterlik programı öğrencilerinin; mesleğin temel kavramlarını kavrayan, bilimsel yöntemlerle bilgi üretebilen, kuruluş ve işletmelerin muhatap olduğu tüm kesimlerle etkin iletişim kurabilen, Türkçenin önemini kavrayan, çağdaş büro makinelerini kullanabilen örgüt kültürüne ve yönetimsel değişime uyum sağlayabilen, kurumunu her yönden iyi tanıyabilen, kurumsal ilişkilerde ve etkinliklerde uyulması gereken protokol kurallarına uygulayabilen, yazışma ve rapor tekniklerini bilen, büro yönetimi teknikleri ve servis kurallarını bilen, büro otomasyonunu kavrayabilen bireyler olmalarını gerektirmektedir.

 

<